Loading...

Kwaliteitseisen en KOMO certificaten

Betonmortel Centrale Groningen BV levert stortklare betonspecie. De geleverde betonspecie voldoet aan de eisen van de afnemer en aan alle geldende normen. Betonmortel Centrale Groningen BV beschikt over eigen betontechnologen en een laboratorium om de samenstelling te testen.

komo

KOMO Certificaten
Er zijn meerdere kwaliteitsverklaringen die onder het KOMO-keurmerk vallen. Met elk van deze kwaliteitsverklaringen hebben partners in de bouw de zekerheid dat zij voldoen aan de relevante regelgeving van de Nederlandse overheid.

Download KOMO Productcertificaat Betonmortel C12-15 tm C55-67, Januari 2016
Download KOMO Productcertificaat Betonmortel op samenstelling, 2022-05-01

Naast de KOMO Productcertificaten hebben we ook het BSB Productcertificaat

Download BSB Productcertificaat 232-16-BBK, 2017-03-01

Betonmortel Centrale Groningen BV is aangesloten bij Betonhuis. Dit betekent:

 • We staan voor zekerheid, kwaliteit en service.
 • We verstrekken afnemers graag deskundig advies over samenstellingen en
  toepassingsmogelijkheden van betonmortel en over andere betontechnologische
  onderwerpen. Wij denken ook mee bij de oplossing van logistieke kwesties.
 • We staan onder controle van Kiwa BMC, een erkende onafhankelijke certificatie-instelling, die de betonmortelproducten van Betonmortel Centrale Groningen BV voorziet van een KOMO certificaat.
 • We werken volgens “Milieubeleidsadvies” wat door de Betonmortelindustrie en VROM is opgesteld om de afgesproken milieudoelstellingen te waarborgen.
 • We kennen een garantieregeling die voorziet in een aansprakelijkheid per schadegeval per bouwwerk, inclusief gevolgschade.
 • We beschikken over een ISO-certificering.
 • We onderschrijven alle activiteiten van het Gietbouwcentrum.

Beton Centrale Groningen BV beschikt over het duurzaamheids CSC-certificaat voor beton.


Beton Centrale Groningen BV voldoet aan de geldende NEN-EN 206-1 en NEN 8005 normen.

Betonmortel Centrale Groningen (B.C.G.) B.V is door Lloyd’s Register goedgekeurd voor de volgende norm(en):
ISO 9001:2015
VGM Checklist Aannemers (VCA*) Rev. 2017/6.0