Loading...

Bouwplaats voorbereiding

Om de beton te kunnen afleveren is de logistiek op de bouwplaats belangrijk. Let daarbij op de volgende zaken:

  • Is er een verharde weg naar de bouwplaats? Zo niet, zijn er rijplaten neergelegd?
  • Is er voldoende ruimte voor de betonmixers om elkaar te kunnen passeren?
  • Is er bij trottoirtegels en bestrating kans op eventuele schade en verzakkingen?
    Risico op schade buiten de openbare rijweg is voor verantwoording van de opdrachtgever!
  • Is er water aanwezig om machines en gereedschappen te kunnen reinigen?
  • Zijn er voldoende mensen aanwezig voor het storten van de betonmortel. Aangeraden wordt minimaal 3 personen, eventueel meer afhankelijk van omvang en aard van het te storten onderdeel. De chauffeur helpt hierbij niet mee, maar bedient alleen de wagen/pomp om te lossen. Houd hierbij rekening met een maximale lostijd van 6 minuten per m³.