Loading...

VOBN

Betonmortel Centrale groningen is aangesloten bij VOBN. Dit betekent:

vobn

 • We staan voor zekerheid, kwaliteit en service.
 • We verstrekken afnemers graag deskundig advies over samenstellingen en
  toepassingsmogelijkheden van betonmortel en over andere betontechnologische
  onderwerpen. Wij denken ook mee bij de oplossing van logistieke kwesties.
 • We staan onder controle van BMC, een erkende onafhankelijke certificatie-instelling, en de betonmortelproducten die Betonmortel Centrale Groningen voorziet van een KOMO/Betonvereniging-certificaat.
 • We werken volgens “Milieubeleidsadvies” wat door de Betonmortelindustrie en VROM is opgesteld om de afgesproken milieudoelstellingen te waarborgen.
 • We kennen een garantieregeling die voorziet in een aansprakelijkheid per schadegeval per bouwwerk, inclusief gevolgschade.
 • We beschikken over een ISO-certificering.
 • We onderschrijven alle activiteiten van het Gietbouwcentrum.