Loading...
Producten met hun toepassingen

Zelfverdichtend beton

Zelfnivellerend of zelfverdichtend Beton (ZVB) is zeer vloeibaar. Hierdoor zijn gecompliceerde vormen en constructies met veel sparingen of veel wapening eenvoudig te storten. Het betonoppervlak is van hoge kwaliteit, hierdoor duurzaam en uitermate geschikt voor schoonbeton toepassingen.

Wat is de samenstelling van zelfnivilerend beton?

Zelfnivellerend beton – ook wel zelfverdichtend beton genoemd – maakt door de vloeibaarheid van het materiaal een hoge wapeningsdichtheid mogelijk. Nauwe ruimtes tussen het wapeningsstaal worden goed gevuld en grindnesten en waterafscheiding (bleeding) komen niet voor. Ook kleine profileringen in het oppervlak zijn met zelfverdichtend beton te storten. Bekistingen met beperkte toegankelijkheid of grote hoogtes vormen geen probleem. Ook is er minder slijtage van de bekisting door het ontbreken van trilapparatuur.

ZVB valt in principe onder de normale betonvoorschriften en het past binnen de sterkteklassen en eisen omtrent duurzaamheid in NEN-EN 206-1. De vloeibaarheid wordt uitgedrukt in de consistentieklassen SF1: Vloeimaatklasse 550 – 650 mm, SF2: Vloeimaatklasse 660 – 750 en SF3: Vloeimaatklasse 760 – 780. Om deze te realiseren worden speciale superplastificeerders toegepast. Anders dan traditioneel betonmortel kan ZVB ook worden beoordeeld op viscositeit (stroperigheid), risico op blokkering tussen de wapening en de stabiliteit van het mengsel. Bij een te hoge vloeibaarheid treedt ontmenging op omdat dan alle zware deeltjes zinken. Onze betontechnologen en kwaliteitsbegeleiders staan voor u klaar om u te voorzien van informatie en advies.

Consistentieklasse 
DroogC0
AardvochtigC1
Half plastischS2
PlastischS3
Zeer plastischF4
VloeibaarF5
Zeer vloeibaarF6
Vloeimaatklasse 550 – 650 mmSF1 (toevoeging 2014)
Vloeimaatklasse 660 – 750 mmSF2 (toevoeging 2014)
Vloeimaatklasse 760 – 850 mmSF3 (toevoeging 2014) …….
Bron: Betonwijzer
Aanvullende eigenschappen 
ViscositeitVF1 of VF2
BlokkeringsmaatPJ1 of PJ2 (12 of 16 in J-Ring)
StabiliteitSR1 of SR2
Bron: NEN-EN 206, NEN 8005-2014
Normen en Aanbevelingen
NEN-EN 206-1, Beton, deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit.
NEN-EN 12350-1, Beproeving van betonspecie, deel 1 t/m 12
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton – deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit.
Bron: Betonlexicon.nl

Uitvoering Zelfverdichtend Beton

Met de komst van zelfverdichtend beton is de kans op fouten tijdens het storten sterk verminderd. Trillen van de betonmortel is niet nodig, waardoor een snellere bouwtijd is te realiseren. Het heeft bovendien een gunstig effect op de arbeidsomstandigheden en het geluidsniveau op de bouwplaats. De betrouwbaarheid van de uitvoering met ZVB is groot wanneer met enkele specifieke aspecten rekening wordt gehouden:

  • Met zelfverdichtend beton zal het specieniveau nog wel enig verhang vertonen.
  • Door de hoge vloeibaarheid is de bekistingsdruk groter dan bij traditioneel beton. Men moet uitgaan van hydrostatische speciedruk.
  • Zelf Verdichtend Beton is gevoelig voor plastische krimp. Dit kan goed worden voorkomen door het verhardende beton te beschermen tegen uitdroging.