Loading...
Producten met hun toepassingen

Stampbeton

stampbeton

Stampbeton wordt gebruikt voor het maken van ongewapende werkvloeren en bodemafsluitingen. Het cementgehalte van deze mengsels is lager dan gebruikelijk voor normaal beton (circa 100 tot 250 kg/m3).

Deze schrale en droge species laten zich niet goed verdichten met bijvoorbeeld trilnaalden en worden vaak door aanstampen verdicht. Vandaar de benaming stampbeton.