Zelfverdichtend beton

Zelfnivellerend of zelfverdichtend Beton (ZVB) is zeer vloeibaar. Hierdoor zijn gecompliceerde vormen en constructies met veel sparingen of veel wapening eenvoudig te storten. Het betonoppervlak is van hoge kwaliteit, hierdoor duurzaam en uitermate geschikt voor schoonbeton toepassingen.


Wat is de samenstelling van zelfnivilerend beton?

Zelfnivellerend beton – ook wel zelfverdichtend beton genoemd – maakt door de vloeibaarheid van het materiaal een hoge wapeningsdichtheid mogelijk. Nauwe ruimtes tussen het wapeningsstaal worden goed gevuld en grindnesten en waterafscheiding (bleeding) komen niet voor. Ook kleine profileringen in het oppervlak zijn met zelfverdichtend beton te storten. Bekistingen met beperkte toegankelijkheid of grote hoogtes vormen geen probleem. Ook is er minder slijtage van de bekisting door het ontbreken van trilapparatuur.

ZVB valt in principe onder de normale betonvoorschriften en het past binnen de sterkteklassen en eisen omtrent duurzaamheid in NEN-EN 206-1. De vloeibaarheid wordt uitgedrukt in de consistentieklassen SF1: Zeer vloeibaar en SF2: Zelfverdichtend. Om deze te realiseren worden speciale superplastificeerders toegepast. Anders dan traditioneel betonmortel kan ZVB ook worden beoordeeld op viscositeit (stroperigheid), risico op blokkering tussen de wapening en de stabiliteit van het mengsel. Bij een te hoge vloeibaarheid treedt ontmenging op omdat dan alle zware deeltjes zinken. Deskundig advies over de juiste samenstelling en de toepassing kan worden verkregen bij de bij VOBN aangesloten betonmortelcentrales.

Consistentieklasse
Bron: NEN-EN 206, NEN 8005-2014
Droog C0
Aardvochtig C1
Half plastisch S2
Plastisch S3
Zeer plastisch F4
Vloeibaar F5
Zeer vloeibaar SF1 (toevoeging in 2014)
Zelfverdichtend SF2 (toevoeging in 2014)
Aanvullende eigenschappen
Bron: NEN-EN 206, NEN 8005-2014
Viscositeit VF1 of VF2
Blokkeringsmaat PJ1 of PJ2 (12 of 16 in J-Ring)
Stabiliteit SR1 of SR2
Normen en Aanbevelingen
Bron: Betonlexicon.nl
NEN-EN 206-1, Beton, deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit.
NEN-EN 12350-1, Beproeving van betonspecie, deel 1 t/m 12
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton – deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit.

Uitvoering Zelfverdichtend Beton

Met de komst van zelfverdichtend beton is de kans op fouten tijdens het storten sterk verminderd. Trillen van de betonmortel is niet nodig, waardoor een snellere bouwtijd is te realiseren. Het heeft bovendien een gunstig effect op de arbeidsomstandigheden en het geluidsniveau op de bouwplaats. De betrouwbaarheid van de uitvoering met ZVB is groot wanneer met enkele specifieke aspecten rekening wordt gehouden:

  • Met zelfverdichtend beton zal het specieniveau nog wel enig verhang vertonen.
  • Door de hoge vloeibaarheid is de bekistingsdruk groter dan bij traditioneel beton. Men moet uitgaan van hydrostatische speciedruk.
  • Zelf Verdichtend Beton is gevoelig voor plastische krimp. Dit kan goed worden voorkomen door het verhardende beton te beschermen tegen uitdroging.
Bestel- / offerteaanvraagformulier

toepassing


Voor het leveren van de juiste beton is het belangrijk vast te stellen waar het beton wordt toegepast. Als de toepassing er niet tussen staat kunt hieronder uw aanvraag toelichten.
Bezig met versturen

Wilt u meer informatie of een afspraak?

Het informeren van klanten doen wij geregeld in ons bedrijfspand te Groningen, maar in de meeste gevallen kan dit telefonisch en soms (als het echt nodig is) doen we dit bij u ter plaatse. Doe nu een vrijblijvende aanvraag. Neemt u de proef op de som en vul het afspraakformulier in.
Afspraak maken