Onderwaterbeton voor waterbouwkundige werken, kelders, ondergrondse garages

onderwaterbeton2

Onderwater beton wordt meestal toegepast als bemaling van de bouwput niet is toegestaan of niet mogelijk is. Toepassingen zijn waterbouwkundige werken, kelders en ondergrondse parkeergarages. De verharding kan uitstekend onder water plaatsvinden. 


Hoe wordt onderwaterbeton gestort?

Voor onderwaterbeton worden meestal speciale stortmiddelen gebruikt, waarbij de specie zo min mogelijk in contact komt met water. Voorbeelden hiervan zijn de hopdobber en de ventielmethode. Ook kan het uitspoelgedrag van de betonspecie zelf worden verbeterd door het gebruik van colloïdale hulpstoffen. Colloïdaal beton kan zelfs in vrije val dóór het water worden gestort.

Uitvoering van onderwaterbeton

Bij toepassing van onderwaterbeton moeten de juiste voorbereidende werkzaamheden worden verricht. Deskundig advies over de juiste samenstelling van onderwaterbeton en de toepassing kan bij VOBN aangesloten betoncentrales worden verkregen. Aandachtspunten:

 • Vóór het ontgraven wordt een verticale, grondkerende constructie aangebracht. Het ontgraven gebeurt meestal in de natte bouwput met speciale voorzieningen.
 • Na het ontgraven moet de bodem van de bouwput van slib geschoond worden. Voor een waterdichte aansluiting met de betonvloer moeten de damwanden ter plaatse van de randen goed worden gereinigd.
 • Bij veengrond moet grondverbetering worden toegepast. Hiervoor kan het beste grof zand worden gebruikt. Bij kleigrond wordt de bodem vaak uitgevuld met een laag grind en bij zandgrond kan het beton direct op de vlakke bodem worden gestort.
 • Onderwater beton staat permanent in contact met grond- of zeewater. Dit water kan agressieve stoffen bevatten. Vooral beton met hoogovencement is goed bestand tegen deze stoffen.
 • Er zijn verschillende methoden om het beton onder water aan te brengen. Voor een toelichting op deze methoden wordt verwezen naar het Handboek Ondergronds Bouwen deel 2. Dit boek is verkrijgbaar bij Centrum Ondergronds Bouwen. De belangrijkste stortmethoden voor onderwaterbeton zijn:
  • de bakken- of kubelmethode,
  • de buismethode,
  • de pompmethode,
  • het hop-dobbersysteem en de
  • ventielmethode.
 • Het resultaat van de werkzaamheden is visueel niet goed waar te nemen. Voor een goede controle is daarom de inzet van duikers vaak noodzakelijk. Voor aangepaste regelgeving over betontechnologie, constructies en uitvoering wordt verwezen naar CUR-aanbeveling 18, Colloïdaal beton, verkrijgbaar bij Stichting CUR.
Bestel- / offerteaanvraagformulier

toepassing


Voor het leveren van de juiste beton is het belangrijk vast te stellen waar het beton wordt toegepast. Als de toepassing er niet tussen staat kunt hieronder uw aanvraag toelichten.
Bezig met versturen

Wilt u meer informatie of een afspraak?

Het informeren van klanten doen wij geregeld in ons bedrijfspand te Groningen, maar in de meeste gevallen kan dit telefonisch en soms (als het echt nodig is) doen we dit bij u ter plaatse. Doe nu een vrijblijvende aanvraag. Neemt u de proef op de som en vul het afspraakformulier in.
Afspraak maken