Beton met kunstof- en of staalvezels

Het toevoegen van staal-, kunststof of glasvezels in beton kan extra sterkte geven, het bouwproces vereenvoudigen, of de brandwerendheid in uw constructie vergroten.


Welke soorten vezels voor beton zijn er?

Vezelversterkt beton is een composiet van beton met staalvezels, kunststofvezels, glasvezels, koolstofvezeles (carbon), textiel of combinatie van bijvoorbeeld staal- en kunststofvezels. De vezels worden tijdens het mengen van de grondstoffen van het beton door de betoncentrale toegevoegd.

Vezelversterkt beton heeft in het algemeen een hogere treksterkte (buigsterkte), minder scheurvorming (ook bij hardend beton), beter bestand tegen slijtage, betere waterdichtheid (kleinere capillaire werking en lagere permeabiliteit). De vezels zijn meestal dun en klein (afhankelijk van het vezelmateriaal en de toepassing) en zijn meestal willekeurig verdeeld in het beton. Er zijn verschillende soorten vezels die een betoncentrale kan toevoegen:

Soorten vezels Eigenschappen
Bron: VOBN
Staalvezel Grote trek- en splijtsterkte
Glasvezel Vergroting trek- en splijtsterkte (t.o.v. ongewapend beton)
Kunstofvezel (macro) Vergroting trek- en splijtsterkte (t.o.v. ongewapend beton)
Glas-, staal-, kunststofvezel Beperking van (plastische) krimpscheuren
Kunststofvezel (micro) Grote brandwerendheid
Natuurlijke vezels (gras, bamboe, jute)
Fibre type Relative density Diameter (μm) Tensile strength (MPa) Modulus of elasticity (MPa) Strain at failure (%)
Bron: Sintef report SBF BK A 07029 16-10-2007
Steel 7.80 100-1000 500-2600 210,000 0.5-3.5
Glass 2.54 8-15 2000-4000 72,000 3.0-4.8
Glass E 2.70 12-20 1500-3700 80,000 2.5-3.6
Synthetic 1.18 5-17 200-1000 17,000-19,000 28-50
Acrylic 1.44 10-12 2000-3100 62,000-120,000 2-3.5
Aramid 1.90 8-0 1800-2600 230,000 0.5-1.5
Carbon 1.14 23 1000 380,000 20
Nylon 1.38 10-80 280-1200 5,200 10-50
Polyester 0.96 25-1000 80-600 10,000-18,000 12-100
Polyethylene 0.90 20-200 450-700 5,000 6-15
Natural 1.50 25-125 350-2000 10,000-40,000 3.5
Wood cellulose 1.12- 100-400 280-600 13,000-25,000 10-25
Sisal 1.15 50-400 120-200 19,000-25,000 1.5-1.9
Coconut 1.50 100-200 350-500 33,000-40,000 3.6
Bamboo 1.02- 425 250-350 25,000-32,000
Jute 1.04 180 4,900

Staalvezels voor beton

Staalvezelbeton of staalvezelversterkt beton (SVB) wordt gemaakt door aan het betonmengsel ongeveer 0,3 tot 1 volumeprocent staalvezels toe te voegen. Deze zorgen ervoor dat het beton trekkrachten kan opnemen en zwaarder belast kan worden. SVB wordt onder meer gebruikt voor bedrijfsvloeren, montageloodsen, bushaltes en wegrenovaties. SVB constructies hebben sterkere hoeken en randen, een hogere sluitweerstand en kunnen beter tegen afbrokkelen bij botsingen. De kans op scheurvorming is gering. Ook in combinatie met traditionele wapening kan staalvezelwapening worden toegepast. In plaats van de stalen wapeningsstaven worden korte staalvezels toegevoegd voor het verkrijgen van constructieve eigenschappen. Het rekenen met staalvezels in beton vraagt wel een totaal andere benadering dan het rekenen met traditioneel gewapend beton en wordt bepaald door:

  • de keuze van de vezel (lengte, diameter, vorm, aanhechtgedrag);
  • de hoeveelheid vezels per m3 beton;
  • een juiste aanpassing van de samenstelling van de betonmortel;
  • de juiste verdeling in de betonmortel (homogeen).

Kunststofvezels voor beton

Het doel van het toepassen van kunststofvezels, meestal van polypropyleen, is om beton een hogere brandwerendheid te geven en om afspatten bij extreem hoge temperaturen te voorkomen. De snel wegsmeltende vezeltjes creëren hier ontsnappingskanaaltjes voor de stoom die bij snel oplopende temperaturen in het beton uit het in beton aanwezige vocht ontstaat. De polypropyleenvezels die in beton worden toegepast zijn over het algemeen zeer dunne en circa 10 – 20 mm lange vezels.

Glasvezels voor beton

Gecoate micri-glasvezels geven beton een aanmerkelijk hogere splijt-treksterkte dan ongewapend beton. In het werk gestort glasvezelbeton is nog in ontwikkeling en wordt voornamelijk toegepast in terreinverhardingen.

Uitvoering vezel versterkt beton

  • In tegenstelling tot traditioneel gewapend beton, waarbij de betonproductie en het maken en plaatsen van de wapening gescheiden werkprocessen zijn, is de productie van SVB één proces. Alles komt uit de betonmixer.
  • Alle varianten van vezelversterkt beton kunnen gemakkelijk worden gestort. Bij de verwerkbaarheid van vezels in het beton wordt rekening gehouden met de wensen van de verwerker. Bij niet te hoge doseringen aan vezels is de betonmortel goed te verpompen.
  • Deskundig advies over de juiste samenstelling en de toepassing kan bij de bij VOBN aangesloten betonmortelcentrales worden verkregen.
Bestel- / offerteaanvraagformulier

toepassing


Voor het leveren van de juiste beton is het belangrijk vast te stellen waar het beton wordt toegepast. Als de toepassing er niet tussen staat kunt hieronder uw aanvraag toelichten.
Bezig met versturen

Wilt u meer informatie of een afspraak?

Het informeren van klanten doen wij geregeld in ons bedrijfspand te Groningen, maar in de meeste gevallen kan dit telefonisch en soms (als het echt nodig is) doen we dit bij u ter plaatse. Doe nu een vrijblijvende aanvraag. Neemt u de proef op de som en vul het afspraakformulier in.
Afspraak maken